Varsova 8.2.2019

25.04.2023 | Kansainvälinen

Puheenjohtaja Kimmo Vanne on osallistunut Puolan tuomariyhdistyksen IUSTITIAn sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuomariliittojen kokoukseen Varsovassa 8.2.2019. Kokouksessa oli Helsingissä 31.8.2018 pidetyn kokouksen tavoin esillä Puolan oikeuslaitoksen tila, tällä kertaa erityisesti tuomareihin kohdistuneet kurinpitomenettelyt. Puolan tilanne on jälleen esillä Euroopan Tuomariliiton EAJ:n kokouksessa 9.-11.5.2019 Kööpenhaminassa.

 

Muuta ajankohtaista