se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Ajankohtaista

(Päivitetty 23.10.2019)

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 29/2019 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 17.10.2019

Lausunto hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ym. (korjauspaketti) 15.10.2019

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 16.9.2019

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanosta 30.8.2019

Lausunto hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta 19.8.2019


Tuomioistuimiin kohdistuvat epäasialliset vaikuttamisyritykset ja työssä jaksaminen 21.5.2019

Tuomariliitto teki alkuvuodesta kyselyn tuomari- ja esittelijäkunnalle tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä ja työssä jaksamisesta. Työhön käytettyä aikaa selvitettiin edellisenä vuonna palkkakyselyn yhteydessä.

Tuomariliiton kyselytutkimus osoittaa, että resurssipula vaarantaa oikeusturvan ja että tuomioistuimiin kohdistuva epäasiallinen viestintä on lisääntynyt ja muuttanut muotoaan.

Esimerkiksi kyselyyn vastanneista 38,1 % tekee töitä viikossa enemmän kuin 36 tuntia 45 minuuttia ja 33,9 % selvästi enemmän. Toisin sanoen 72 % vastanneista tekee niin sanottua harmaata ylityötä. Vastanneista 61,80 % kokee stressioireita tai työuupumusta.

Tulokset on toimitettu hallitusneuvottelijoille ja medialle.

Ohessa linkkejä julkaistuihin juttuihin:

https://www.lakimiesliitto.fi/uutiset/lakimiesliit...

https://yle.fi/uutiset/3-10786392

https://www.edilex.fi/uutiset/60092

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006112680.html


Muuta:

Vuosikokoustapahtuma Hangossa 24.-25.5.2019

Lisäesitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saamiseksi tuomioistuimille 20.5.2019

Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta hovioikeudessa 17.5.2019

Lausunto lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - lunastuslakityöryhmän mietintö 15.5.2019

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta 15.2.2019

Täydennys koskien tuomioistuinvirastosta annettua lausuntoa 14.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 29-2018 vp) laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 158-2018 vp) eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.12.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 230-1998 vp) eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 3.12.2018

Lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä (HE 123-2018 vp) eduskunnalle valtio talousarvioksi vuodelle 2019 12.11.2018

Lausunto lisäselvityspyynnön johdosta koskien Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsenten ja ylijohtajan virkavastuuta 30.10.2018

Lausunto maaoikeusasioiden käsittelyn järjestämisestä käräjäoikeuksissa 26.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 136-2018 vp) eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 26.10.2018

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintöluonnoksesta 5.10.2018

Lausunto lakivaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 4.10.2018