Suomen tuomariliitto ry

Tervetuloa sivuillemme

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Haluatko jäseneksi?

Sivuiltamme löydät

$

Tiedotteet

Tapahtumat

Järjestettävät liiton tapahtumat

$

Edunvalvonta

Suomen Tuomariliitto valvoo jäsenyhdistyksensä etuja

$

Kansainvälinen toiminta

Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme

$

Eettiset periaatteet

Tuomarin eettiset periaatteet

Uusimmat lausunnot

h

Lausunto 7.6.2024

aserikostyöryhmän mietinnöstä

h

Lausunto 7.6.2024

Kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityksestä

h

Lausunto 30.4.2024

Eduskunnan lakivaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028 (VNS 2/2024 vp)

h

Lausunto 29.4.2024

HE laeiksi Rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä RISE:ssä annetun lain muuttamisesta

h

Lausunto 12.4.2024

virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

h

Lausunto 4.4.2024

selvityksestä – tuomioistuinlaitoksen koulutusjärjestelmän kehittyminen, tuomioistuinlain vaikutukset

Ajankohtaista

Uutiset

Tiedotteet

h

Tiedote 18.4.2023

Tuomariliiton keskeiset tavoitteet vuosille 2024-2027

h

Tiedote 19.4.2022

kysely tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä, työssä jaksamisesta ja tuomioistuinuran houkuttelevuudesta.