På svenska

Finlands domareförbund rf

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund rf verkar i syfte att utveckla domstolsväsendet samt bevara dess betydelse och domarens oberoende ställning i samhället. Som domarkårens gemensamma organisation övervakar och befrämjar Domareförbundet sina medlemmars professionella och andra gemensamma strävanden.

Etiska principer för domare (pdf)

Suomen tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry
c/o sekreterare Jasmin Heiskanen
Helsingfors hovrätt, PB 132, 00181 Helsingfors
jasmin.heiskanen(at)oikeus.fi

Ordförande Anna Pitkänen
anna.pitkanen(at)oikeus.fi

Vice ordförande Minna Hällström
minna.hallstrom(at)oikeus.fi