Finlands domareförbund rf

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund rf verkar i syfte att utveckla domstolsväsendet samt bevara dess betydelse och domarens oberoende ställning i samhället. Som domarkårens gemensamma organisation övervakar och befrämjar Domareförbundet sina medlemmars professionella och andra gemensamma strävanden.


Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry
c/o sekreterare Mari Köngäs
Helsingfors hovrätt, PB 132, 00181 Helsingfors
mari.kongas(at)oikeus.fi

Ordförande Kimmo Vanne
kimmo.vanne(at)oikeus.fi

Vice ordförande Minna Hällström 
minna.hallstrom(at)oikeus.fi