Kansainvälinen toiminta

Suomen tuomariliitto on Kansainvälisen tuomariliiton (International Association of Judges - Union Internationale des Magistrats) jäsen. Kansainvälinen tuomariliitto on Salzburgissa, Itävallassa vuonna 1953 perustettu kansallisten tuomarijärjestöjen yhteenliittymä, jonka jäseninä on tällä hetkellä tuomarijärjestöjä 69 eri maasta. Sääntöjensä mukaan sen päätarkoitus on turvata tuomioistuinten ja tuomarien riippumattomuus, joka on ihmisoikeuksien ja vapauden olennainen edellytys.

Kansainvälisen tuomariliiton toiminnasta on saatavissa tietoa web-sivulta www.iaj-uim.org.

Suomen tuomariliitto on 8.5.2006 päättänyt liittyä Euroopan hallintotuomareiden yhdistykseen (Association of European Administrative Judges), jonka toiminnasta saa tietoa web-sivuilta www.aeaj.org.

Yhdistyksen kansainvälisen toiminnan vastaava on käräjätuomari Veera Kankaanrinta (veera.kankaanrinta(a)oikeus.fi).


Ajankohtaista

Varsova 8.2.2019

Puheenjohtaja Kimmo Vanne on osallistunut Puolan tuomariyhdistyksen IUSTITIAn sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuomariliittojen kokoukseen Varsovassa 8.2.2019. Kokouksessa oli
Helsingissä 31.8.2018 pidetyn kokouksen tavoin esillä Puolan oikeuslaitoksen tila, tällä kertaa erityisesti tuomareihin kohdistuneet kurinpitomenettelyt. Puolan tilanne on jälleen esillä Euroopan Tuomariliiton EAJ:n kokouksessa 9.-11.5.2019 Kööpenhaminassa.

Helsinki 31.8.2018

Tuomariliitto on isännöinyt 31.8.2018 Pohjoismaiden tuomariliittojen puheenjohtajakokousta, johon osallistuivat myös Latvian ja Viron tuomariliittojen puheenjohtajat sekä Puolan tuomariyhdistyksen IUSTITIAn edustaja. Kokouksessa hyväksyttiin julkilausuma Puolan oikeuslaitoksen tukemiseksi. Julkilausuma on lähetetty toimenpidepyynnöin Suomen oikeus- ja ulkoministereille. Tuomariliiton edustajat ovat osallistuneet Kansainvälisen Tuomariliiton IAJ:n kokoukseen Marrakeshissa 14. – 18.10.2018.