Tuomariliiton tiedote 23.4.2024 – Oikeuslaitoksen riippumattomuus uhattuna

23.04.2024 | Ajankohtaista, Tiedotteet, Yleinen

Tuomariliiton tiedote 23.4.2024
Oikeuslaitoksen riippumattomuus uhattuna

Tuomariliitto pitää oikeusvaltiokehityksen kannalta erittäin huolestuttavana, että hallitus on yllättäen muuttanut tuomioistuinten ja syyttäjien riippumattomuutta selvittävän työryhmän toimeksiantoa. Työryhmä ei saa laatia ehdotusta lakiesityksen muodossa, vaan se tekee ainoastaan taustaselvityksen.

Marinin hallitus käynnisti hankkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida oikeuslaitoksen vahvan riippumattomuuden näkökulmasta tarpeelliset perustuslain ja muun lainsäädännön muutostarpeet ja tehdä ehdotukset tämän toteuttavista lainsäädäntöhankkeista. Keskeinen syy työryhmän perustamiselle oli huoli oikeusvaltiokehityksestä ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta kansainvälisen kehityksen valossa erityisesti Unkarissa ja Puolassa. Kyseisissä maissa tuomioistuimien riippumattomuutta on rapautettu oikeuslaitokseen kohdistuvilla hyökkäyksillä.

Nykyinen hallitus lupasi hallitusohjelmassa vahvistaa toimillaan demokraattisen oikeusvaltion tulevaisuutta. Vastoin hallitusohjelman lupausta hallitus ei tule antamaan esitystä tuomioistuimien ja syyttäjien riippumattomuuden turvaamisesta perustuslaissa.

Riippumaton tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion kulmakivi. Hallituksen toimenpiteet heikentävät merkittävästi Suomen uskottavuutta kansainvälisesti oikeusvaltiokehityksen mallimaana.

Tuomariliitto on jo aiemmin nostanut esiin vaatimuksen siitä, että tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden takeita tulee vahvistaa perustuslaissa. Mitä helpommin tuomareita ja syyttäjiä koskevia säännöksiä voidaan muuttaa, sitä helpompaa on uhata oikeuslaitoksen toimintaa ja riippumattomuuden takeita.

Tuomareiden asemaa pitää arvioida ja vahvistaa laaja-alaisesti. Tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää, että niiden tuomitsemistoimintaan ei saa mikään ulkopuolinen taho välillisesti tai välittömästi vaikuttaa. Tämä koskee myös tuomareiden palkkausta. Tuomariliitto on pitkään vaatinut, että myös muiden kuin korkeimpien oikeuksien tuomareiden palvelussuhteen ehdoista on säädettävä erillinen laki riippumattomuuden vahvistamiseksi kansainvälisten suositusten mukaisesti.

Tuomariliitto yhtyy Juristiliiton vaatimukseen puolueettoman selvityksen laatimisesta poliittisen vaikuttamisen rajoista.

Lisätiedot: Tuomariliiton varapuheenjohtaja Minna Hällström, gsm +358 405510218

Minna Hällström
Suomen tuomariliitto ry:n varapuheenjohtaja

Muuta ajankohtaista