Pohjoismaiden tuomariliittojen yhteistyö

12.01.2024 | Kansainvälinen, Yleinen

Suomen tuomariliitto kuuluu Pohjoismaiden tuomariliittojen yhteisöön, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin tuomariliittojen hallitusten ja jäsenistöjen yhdyssiteenä. Pohjoismaiden tuomariliittojen edustajat kokoontuvat vuosittain pohtimaan tuomioistuinten toimintaedellytyksiä sekä tuomareita ja henkilöstöä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä. Kokoukset pidetään vuosittain eri Pohjoismaissa. Vuonna 2022 Pohjoismaiden tuomariliittojen kokous pidettiin Tukholmassa. Vuonna 2024 kokous pidetään Norjassa. Perinteen mukaan näissä kokouksissa kielenä on ruotsi, norja ja skandinaaviska ja vain harvoin lipsutaan käyttämään englantia.

Kokouksen osallistujat oikeustalon edessä

Tämän vuoden kokoustapahtuma järjestettiin 2.-3.11.2023 Kööpenhaminassa. Kokoontuminen tapahtui ensin iltapäivällä Enghave Pladsilla 11, jonka ympäristön viihtyisissä ravintoloissa keskusteluja käytiin vapaammassa ilmapiirissä. Varsinaiseksi kokouspakaksi oli valittu Östre Landsret, joka on Tanskan läntinen hovioikeus. Hovioikeus on saanut uuden oikeustalon, joka sijaitsee Kööpenhaminan pohjoisella niemekkeellä Nordhavnissa entisellä satama-alueella. Uudessa oikeustalossa on otettu huomioon toimivuus, turvallisuus ja tärkeänä seikkana viihtyisyys. Rakennus sisustuksineen edustaa skandinaavisuutta. Kaikkiin istuntosaleihin on hankittu suuria moderneja taidemaalauksia. Hovioikeuden oikeudenkäynneissä käytetään asusteissa viittoja, joiden väri kertoo, missä roolissa kukin oikeussalissa toimii. Tanskalaisten tuomarien mukaan viittojen käyttö selkiyttää oikeudenkäynnin kulkua varsinkin, jos oikeudenkäynnin osallisia on useita.

Hovioikeuden istuntosali

Kööpenhaminan kokouksessa aiheena oli mm. Tuomariliittojen toiminta. Muissa Pohjoismaissa myös ylimpien tuomioistuimien tuomarit kuuluvat samaan tuomariliittoon muiden tuomioistuimien tuomarien kanssa. Kaikissa Pohjoismaissa tuomariliitot voivat toimia yhteistyössä Tuomioistuinvirastojen kanssa. Suomea lukuun ottamatta muiden Pohjoismaiden Tuomioistuinvirastot tukevat paikallisia tuomariliittoja taloudellisesti myöntämällä avustusta kansainväliseen toimintaan. Lisäksi tukea annetaan myös käytännön toiminnan kuluihin ja vuosikokouksen järjestämisen kuluihin. Kaikissa Pohjoismaissa on havaittavissa, että tuomioistuimet eivät nykyään houkuttele juristeja tuomarinuralle entiseen tapaan. Tärkeänä tekijänä suunnan muuttamiseksi pidettiin riittävän hyvää palkkakehitystä. Lisäksi Pohjoismaissa tuomareiden työajattomuus ei saisi johtaa siihen, että työtä joudutaan jatkuvasti tekemään enemmän kuin muissa tehtävissä. Todettiin, että alan houkuttelevuutta tulee kaikissa Pohjoismaissa lisätä.

Tukholman ja Kööpenhaminan kokoustapahtumissa Suomen tuomariliittoa edusti hallituksen jäsen Marja-Liisa Judström.

Viittoja hovioikeudessa

Istuntosali

Muuta ajankohtaista