Finlands domareförbund rf

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund rf verkar i syfte att utveckla domstolsväsendet samt bevara dess betydelse och domarens oberoende ställning i samhället. Som domarkårens gemensamma organisation övervakar och befrämjar Domareförbundet sina medlemmars professionella och andra gemensamma strävanden.


Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry
c/o sekreterare Janniina Heinonen
Helsingfors hovrätt, PB 132, 00181 Helsingfors
janniina.heinonen(at)oikeus.fi

Ordförande Sanna Mantila
sanna.mantila(at)oikeus.fi

Vice ordförande Minna Hällström
minna.hallstrom(at)oikeus.fi