Työryhmämietintö 2009:2, Eurojust

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry
 
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
Asia: Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry:n lausunto
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
Viite: Työryhmämietintö 2009:2, Eurojust.
 
 
Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto kunnioittaen esittää seuraavaa:
 
Tuomariliitolla ei ole huomautettavaa mietinnön mietinnön johdosta. Ehdotettu toimivallanjako on eurooppalaisen käytännön mukainen myös erimielisissä lausunnossa esiin otetuilta osin. Tästä syystä liitto puoltaa esitystä myös näiltä osin.
 
 
Helsingissä 7.9.2009
 
 
Tapani Vasama
Puheenjohtaja
Suomen tuomariliitto ry