Lausunto kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä

SUOMEN TUOMARILIITTO – FINLANDS DOMAREFÖRBUND ry

18.8.2008

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

Asia

Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto

Ehdotus on huolellisesti ja monipuolisesti valmisteltu. Valmistelun aikana on kuultu tarvittavassa laajuudessa asioiden nykyisiä ja tulevia käsittelijöitä. Tuomariliiton tiedossa ei ole enää tässä vaiheessa asioiden käsittelysäännöksiin liittyviä seikkoja, jotka olisivat esteenä jatkaa siirron jälkeen joustavasti asioiden käsittelyä maanmittauslaitoksessa säilyttäen palvelutaso ja ratkaisujen luotettavuus. Myöskään tuomioistuimelle jäävien tehtävien hoitamista koskevista säännöksistä ei löydy huomautettavaa.

Lausunnon valmistelu Lausunnon valmistelusta on vastannut käräjätuomari Juha Nieminen. Lausuntoa on käsitelty Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja hallituksessa 18.8.2008.