Annetut lausunnot 2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 91-2019 vp) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta 29.11.2019

Lausunto, YK; Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpano 13.11.2019

Lausunto Against Hate -hankkeesta 23.10.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 29/2019 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 17.10.2019

Lausunto hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ym. (korjauspaketti) 15.10.2019

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 16.9.2019

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanosta 30.8.2019

Lausunto hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta 19.8.2019

Lisäesitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saamiseksi tuomioistuimille 20.5.2019

Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta hovioikeudessa 17.5.2019

Lausunto lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen – lunastuslakityöryhmän mietintö 15.5.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 14.3.2019

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta 15.2.2019

Täydennys koskien tuomioistuinvirastosta annettua lausuntoa 14.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 29-2018 vp) laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.1.2019