Annetut Lausunnot 2023

Lausunto 22.9.2023 korkeimman oikeuden esityksestä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä, oikeudenkäymiskaaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentäminen

Lausunto 18.9.2023 rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Lausunto 15.9.2023 koskien arviomuistiota tuomareiden etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa

Lausunto 15.9.2023 hallinto-oikeuksien kokoonpanosääntelyn eräitä tarkistamistarpeita koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 5.6.2023 vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytyksistä

Lausunto 19.5.2023 ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimista Suomessa koskevasta selvityksestä

Lausunto 6.4.2023 lautamiesten valintatapaa koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 3.4.2023 etäyhteyksiä oikeudenkäynneissä koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 24.3.2023 pienriitamenettelyä koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 14.3.2023 julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Lausunto 6.3.2023 tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi tehdystä selvityksestä

Täydennys 7.2.2023 Tuomariliiton lausuntoon oikeusministeriön selvityksestä käräjäoikeusverkostouudistuksen ja siihen liittyneen summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksista

Täydennys 2.2.2023 Tuomariliiton lausuntoon Oikeudenhoidon selonteosta VNS 13/2022 vp

Lausunto 31.1.2023 oikeusministeriön selvityksestä käräjäoikeusverkostouudistuksen ja siihen liittyneen summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksista